top of page

Algemene voorwaarden

Huurobject en sleutel

1.1 Verhuurder verhuurt aan huurder de in de bijgevoegde bindende boekingsbevestiging vermelde woonruimte voor de in de bevestiging genoemde tijd en aantal personen.

1.2 De huurwoning wordt volledig gemeubileerd en uitgerust opgeleverd.

1.3 In het geval van onvoldoende schoonmaak heeft de gast het recht op rectificatie als hij ons on-site property management team onmiddellijk bij aankomst op de hoogte stelt.

1.4 De huurder ontvangt voor de duur van de huurperiode 1-2 sleutels van de voordeur / appartement.

 

Huurperiode, aankomst en vertrek

2.1 De huurwoning wordt aan de huurder verhuurd voor de in de bindende boekingsbevestiging genoemde periode.

2.2 De huurwoning kan op de dag van aankomst tussen 10.00 en 20.00 uur flexibel worden betrokken. Indien een luchthavenshuttle wordt overeengekomen, is de huurder verplicht om vooraf de exacte vluchtgegevens door te geven.

2.3 Eerdere of latere aankomsttijden dienen vooraf met de eigenaar/beheerder te worden afgesproken. Houd er rekening mee dat er af en toe vertragingen kunnen optreden bij het betrekken van uw vakantieappartement als gevolg van schoonmaakwerkzaamheden of het vertrek van gasten.

2.4 Op de dag van vertrek verlaat de huurder de vakantiewoning uiterlijk om 10.00 uur, tenzij de huurder een late check-out heeft geboekt, waarvoor een vergoeding geldt.

2.5 Indien u op de dag van vertrek langer in de accommodatie wilt blijven vanwege een late terugvlucht, dient u dit te overleggen met de beheerder ter plaatse zodat ook hier de airport shuttle gegarandeerd kan worden.

 

Huurprijs en betalingswijze

3.1 De volledige huurprijs wordt specifiek gespecificeerd in de bijgevoegde bindende boekingsbevestiging of factuur.

3.2 Het reisbedrag is als volgt te betalen:
Als u rechtstreeks via onze officiële website boekt, dient u een aanbetaling van 25% van het volledige bedrag te doen. Als u boekt vanaf een andere externe website zoals booking.com, airbnb.com etc., is het verplicht om een aanbetaling van 300 euro te doen. 300 US Dolar en dient binnen 7 dagen te worden betaald op het door de verhuurder in de boekingsbevestiging opgegeven rekeningnummer. De aanbetaling is tevens administratiekosten en kan niet worden gerestitueerd.

Het resterende bedrag dient vier weken voor vertrek op dezelfde rekening te worden gestort. Indien de tijd tussen de aanvang van de reis en de boekingsbevestiging korter is dan vier weken, dient het gehele bedrag direct te worden voldaan. Als de huurder in gebreke blijft met de aanbetaling of de laatste betaling, is de verhuurder gerechtigd de overeenkomst zonder opzegtermijn te beëindigen en de huurwoning aan iemand anders te verhuren.

3.3 Huurder dient na afloop van de huurperiode het gehuurde te ontruimen en de bezem in goede staat aan verhuurder/beheerder te overhandigen en de sleutels aan verhuurder/beheerder te overhandigen of in opdracht van de verhuurder/beheerder.

3.4 Huisdieren zijn niet toegestaan

3.5 Houd er rekening mee dat dit een allergievrij huis is en daarom is roken in de kamers niet toegestaan. Roken is toegestaan op de terrassen.

 

Annulering en beëindiging van het verblijf

4.1 Indien de huurder het contract opzegt (beëindigt) voor aanvang van de huur zonder een nieuwe huurder te noemen die het contract onder dezelfde voorwaarden aangaat, is een annuleringsbedrag van 5 tot maximaal 10% verschuldigd, rekening houdend met de bespaarde uitgaven.

De aanbetaling/verwerkingskosten van 200 euro worden niet gerestitueerd.

Het bedrag aan bespaarde kosten verschilt van persoon tot persoon en wordt door de verhuurder bepaald bij het opmaken van de opzegnota.

Annuleringskosten:

  • 0% = geen annuleringskosten indien een boeking meer dan 12 maanden voor aankomst wordt geannuleerd.

  • 50% van de reissom bij een annulering vanaf het begin van de boeking tot 4 weken voor het begin van de reis (appartementen) of 6 weken (Tikki Balu vakantiehuis).

  • 80% van de reissom bij annuleringen korter dan 4 weken (appartementen) of 6 weken (Tikki Balu vakantiehuis).

  • 100% als de gast annuleert op de dag van aankomst.

4.2 Indien de huurder het verblijf voortijdig afbreekt, blijft hij verplicht de volledige huurprijs te betalen of vindt er geen terugbetaling plaats.

4.3 Opzegging of opzegging kan uitsluitend schriftelijk geschieden. De dag waarop de aangifte door verhuurder is ontvangen, is bepalend. U vindt de contactgegevens zowel op ons briefpapier als op onze website.

4.4. Uitzondering Corona: Indien de vlucht wordt geannuleerd/niet uitgevoerd door de luchtvaartmaatschappij vanwege de Corona pandemie van 2020 of indien binnenkomst via het land Curaçao verboden is, gelden de voorwaarden/terugbetalingsmodaliteiten op basis van “boeking zonder risico”: Voor alle boekingen die vanaf 1.5.2020 dit betekent

dat we 100% van de aanbetaling (vast bedrag van 300 euro) en het resterende bedrag (vier weken voor aankomst) terugbetalen in het geval dat de vlucht niet doorgaat op de dag van aankomst.

 

Aansprakelijkheid en verplichtingen van de huurder

5.1 Het gehuurde, inclusief het meubilair en de overige zaken die zich daarin bevinden, dienen met zorg te worden behandeld. De huurder dient de personen die hem begeleiden en/of bezoeken aan te sporen voorzichtig te zijn.

5.2 Huurder is aansprakelijk voor toerekenbare schade aan het gehuurde, meubilair of andere voorwerpen in het gehuurde door hem of degenen die hem vergezellen. Bij verlies van de sleutel dienen de vervangingskosten te worden vergoed. Als het een beveiligingssleutel is, is een forfaitair bedrag van € 200,00 verschuldigd.

5.3 Eventuele geconstateerde schade dient direct aan verhuurder of beheerder te worden gemeld.

5.4 Indien huurders schade aan het gebouw of meubilair toebrengen, dient de schade te worden vergoed.

 

Scheidbaarheidsclausule in schriftelijke vorm

6.1 Indien afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden onwerkzaam of niet-afdwingbaar zijn of onwerkzaam of niet-afdwingbaar worden na het sluiten van het contract, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de rest van het contract. De niet-effectieve of niet-afdwingbare bepaling moet worden vervangen door een effectieve en afdwingbare bepaling waarvan de effecten zo dicht mogelijk aansluiten bij het economische doel dat de contractpartijen met de niet-effectieve of niet-afdwingbare bepaling nastreven.

Plaats van jurisdictie

7.1 De bevoegde rechtbank voor alle geschillen die tussen partijen uit de contractuele relatie ontstaan, is Curaçao. De lokale wetgeving is van toepassing.

bottom of page